V-Ray

"Could not obtain license" felmeddelande
Om du får upp felmeddelandet "Could not obtain license" kan det bero på många saker, men allra vanligast är att licensservern inte körs eller att ...
Thu, 19 Feb, 2015 at 10:44 AM
Omprogrammera hårdvarulås
Windows Skapa wbc-fil: Se till att hårdvarulåset sitter i datorn. Öppna firefox/chrome och gå in till http://127.0.0.1:30304...
Thu, 19 Feb, 2015 at 10:39 AM
Starta licensserver
V-Ray använder ett flytade licenssystem vilket innebär att licenserna hämtas från valfri maskin som kör licensservern. Licensservern i sig är en service som...
Thu, 19 Feb, 2015 at 10:41 AM
Ändra licensinställningar
Även om licensservern körs så måste maskinen som ska använda licensen pekas mot licensservern, därför måste licensinställningarna vara korrekta. Win...
Wed, 26 Aug, 2015 at 11:19 AM
V-Ray for SketchUp är installerat men dyker inte upp bland plugins
Vad som är vanligt efter en SketchUp-uppgradering, oftast till 2014 eller högre, är att V-Ray for SketchUp installeras som vanligt, men när man öppnar Sketc...
Fri, 4 Sep, 2015 at 9:17 AM