BeeVeryCreative

Avinstallera betaversionen från Mac OS X
Avinstallera BEESOFT genom att radera BEESOFT.app från Program. I terminalen kör följande: sudo pkgutil --forget com.beeverycreative.BEESOFT Skriv i a...
Mon, 22 Dec, 2014 at 11:05 AM