Generell information

Transportsäkring av 3D-skrivare
Det är ytterst viktigt att packa din maskin säkert inför transport. Använd helst originalemballage som produkten skickades i till dig. Om du använder...
Mon, 4 Jan, 2016 at 3:43 PM
Var hittar man maskinens serienummer?
Maskinens serienummer är viktigt och ska tillhandahållas vid all kommunikation med Creative Tools gällande service och supportärenden. Ibland kan det...
Wed, 22 Mar, 2017 at 10:44 AM
Grundläggande underhåll av 3D Skrivare och förebyggande åtgärder
I likhet med olika typer av teknisk apparatur, fungerar en 3D-skrivare på bästa sätt när operatören utför kontroller vid varje brukstillfälle, ...
Mon, 5 Jun, 2017 at 9:14 AM
Instruktioner för skapande av nytt hårdvaruärende
För att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga service och lösa ärenden på ett snabbt och smidigt sätt, är det viktigt att nedanstående instruktioner följs. Äre...
Tue, 25 Jul, 2017 at 8:01 AM
Instruktioner för skapande av nytt mjukvaruärende
Tänk gärna på att komplettera din fråga med följande information. Det underlättar arbetet och gör att vi kan ge dig ett snabbt svar. En noggrann beskrivn...
Tue, 9 May, 2017 at 8:55 AM