Formlabs SLA 3D-skrivare

http://formlabs.creativetools.se

Om olika versioner av resinkassetter och flaskor
Formlabs utvecklar ständigt sina material så att de både 3D-printar men även presterar bättre. Med andra ord skapar kemisterna nya "plastrecept" s...
Tors, 9 feb., 2017 at 2:37 PM
Återvinning av Formlabs Resin och Isopropanol
Vi rekommenderar nedanstående åtgärder för återvinning och sluthantering av förbrukade flaskor eller kassetter (cartridges) med resin, samt använt isopropan...
Tors, 2 feb., 2017 at 2:58 PM
Flödeskontroll av resin i Formlabs Form 2 materialkassetter
Om man upplever att resin inte flyter in i Form 2-tanken, kan detta bero följande orsaker: Luftintagsöppningen är stängd Kontrollera att öppningsventilen ...
Tis, 21 mar., 2017 at 10:55 AM
Inskick av Form 2
I de fall när skrivaren är i ett sådant skick att den behöver ses över av tekniker så är det viktigt att man packar maskinen på rätt sätt. Detta gäller oavs...
Tis, 22 aug., 2017 at 10:15 AM
Resin i maskinen
I de fall där resin har läckt in i själva maskinen kan maskinen behövas skickas in till Formlabs service center för sanering. Innan inskick görs en bedömnin...
Tis, 22 aug., 2017 at 10:14 AM