Vanliga problem

Bristfällig eller obefintlig extrudering
En 3D skrivare som slutar att mata plast eller får sämre flöde av plast (under extrudering) kan vara väldigt frustrerande. Detta är ett vanligt problem oc...
Thu, 16 Feb, 2017 at 2:40 PM
Munstycket "läcker" under utskrift, tunna trådar uppstår i utskriften
När skrivaren utför en förflyttning mellan olika segment i utskriften utan att extrudera kan det ibland uppstå tunna strängar av plast likt spind...
Mon, 30 May, 2016 at 11:11 AM
Lagerförskjutningar i utskrift
Om det är så att man får lagerförskjutningar likt dom som ses på bilden nedan så är det med stor sannolikhet ett fel som har med mekaniken i maskinen a...
Thu, 2 Jun, 2016 at 2:14 PM
LCD displayen visar oläsliga tecken
Om displayen visar konstiga tecken eller på annat sätt är oläsbar så kan det vara så att det är SD kortet som änvänds för utskrift som är problemet. Pro...
Thu, 2 Jun, 2016 at 1:50 PM
Rensning av igensatt munstycke (Cold Pull)
Ett vanligt problem är att munstycket är helt eller delvis igensatt vilket bidrar till dålig eller helt utebliven matning av plast. (Läs mer o...
Mon, 20 Jun, 2016 at 2:43 PM