Om skrivaren tappar steg slumpmässigt i X-led så kan detta bero på ett kabelbrott i motorkabeln till X-motorn.

Så här byter du den:

 1. Bryt strömmen
 2. Skruva bort den vänstra sidoplattan
 3. Tag bort de fyra skruvarna som håller locket på elektroniklådan
 4. Demontera kontakten tillhörande X-kabeln med hjälp av en liten skruvmejsel
 5. Klipp bort kontakten. Spara den bortklippta kontakten till steg 11
 6. Demontera locket till kabelkanalerna (tre stycken) i maskinens bakkant
 7. Demontera kontakten vid motorn
 8. Klipp bort buntbanden som håller kabeln vid motorn
 9. Drag bort kabeln från kabelkedjan. Var uppmärksam på hur den var dragen
 10. Drag den nya kabeln samma väg tillbaka till elektroniklådan. Var försiktig med den oskyddade änden
 11. När kabeln är dragen in i lådan så ska kontaktstycket monteras på kabeln. Tag den bortklippta kontakten från steg 5 som referens. Tryck försiktigt fast kontaktblecken i hylsan. Kontrollera så att blecken låser fast ordentligt.
 12. Anslut kabeln till elektronikkortet


Bilder på förloppet:


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.