Vissa Duplicator i3;or har problem med att komma upp i temperatur på nozzle. Om din maskin stannar på ca: 5 grader lägre än inställt så gör följande. Tänk på att inte ändra några andra värden då det kan göra maskinen obrukbar.

För att få bästa resultat bör hela denna guiden följas. Det går att bara göra enbart steg 4 samt steg 8 och fylla i samma värden som på bilden men då kan vi inte garantera att inställningarna blir helt optimerade.

  1. Installera drivrutiner och ett värd program på datorn (Repetierhost server används i denna guiden. Simplify3D och Pronterface fungerar också)

  2. Anslut skrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln

  3. Upprätta en anslutning mellan värdprogrammet och skrivaren. Baudrate ska vara 115200

  4. I skrivarens display gå in på "Configuration-Extruder" och ändra "Control" till "PID"


  5. Från värdprogrammets terminalfönster, skicka "M303 S230" till skrivaren.  6. Följande ska då stå i terminalen  7. Efter ca: 6 minuter kommer följande text upp. Anteckna Kp, Ki och Kd värdena.  8. Ändra värdena i skrivarens display så att de överenstämmer så bra det går med de värdena som noterades i föregående steg. Kp=P, Ki=I och Kd=D  9. Prova att sätta igång värmen på nozzle och se om temperaturen stabiliseras runt inställt värde.

  10. Om allt verkar ok så ska det sparas i skrivarens minne.


Klart!