Det kan ibland hända att skrivarens munstycke av olika anledningar ligger för nära/för långt ifrån skrivarens byggplatta.


Kontrollera först att felet inte beror på något annat som tex skräp mellan platta och magnet eller liknande.


För att justera detta så kan man ändra Z-Offset i maskinens firmware. Via maskinens LCD, navigera till "utilities and settings", klicka sedan nedåt till "Home Offset". Väl i "home Offset" menyn, tryck på mittenknappen tills Z-Offset dyker upp.

Justera värdet med pilarna upp eller ner. Ett negativt värde flyttar Z nedåt. Dvs om Z-offset är -1,5mm och munstycket är för nära plattan, skriv -1,7mm så kommer avståndet mellan munstycke och byggplatta att öka med 0,2mm.

Avståndet som är lämpligast skiljer sig från maskin till maskin, vissa har kanske optimalt avstånd vid -1,5 medan andra har det vid 1,0.