1. Starta Preheat i menyn och låt nozzle komma upp i temperatur.

2. Lossa bygeln som håller ihop extruders.

3. Lossa på skruvarna som fäster extruders i rodeln. 


Stäng av maskinen med strömbrytaren.

4. Lossa de två skruvar som håller ihop hela extruderpaketet.
Fläkten kan ni låta hänga men motorn kan ni koppla ur och avlägsna, samma med 
kylfläns och matningsblock.

5. Lossa insexskruven som håller fast värmepatronen.

Vi gör detta för att skapa ett smidigt mothåll när nozzle skruvas av.

6. Dra försiktigt ur värmepatronen. Var försiktig då det är varmt.

7. Skruva bort nozzle med hjälp av en M7 skiftnyckel.
Håll emot med en skruvmejsel i hålet där värmepatronen satt.


Om nozzle inte är varm nog kommer den vara trög att skruva av.
När den väl lossas är den väldigt varm, var försiktig så att du inte bränner dig.

8. Lossa insexskruven som sitter i aluminiumblocket och håller fast thermaltube.

Observera att följande bilder har värmepatronen påmonterad, detta
behöver ni inte göra ännu.


Det monteras först tillbaka när nozzle och thermaltube är bytta.

9. Dra försiktigt ner värmeelementet och thermaltube ur aluminiumblocket. 
Thermocouple(kabeln som mäter temperaturen i nozzle) är skör och var väldigt försiktig med denna.

10. Skruva loss thermaltube ur elementet. Använd ett verktyg om det fortfarande är väldigt varmt.

11. Nu har vi demonterat klart och ska alltså bara återmontera hot-end.

12. Skruva i er nya nozzle(eller gamla om den fortfarande fungerar) i elementet.
Dra åt den tills det tar stopp och lossa den sedan ett halvt varv.

13. Skruva i den nya thermaltuben tills det tar stopp. Skruva sedan åt nozzle något.


Därefter kan ni återmontera värmepatronen och dra åt den med insexnyckel.

14. Återmontera hela värmeelementet på aluminiumblocket genom att dra åt thermaltube
med insexnyckel.

Här är det viktigt att paketet kommer i rätt höjd med andra nozzle ifall skrivaren har två stycken.

15. Dra upp bottenplattan genom att medan maskinen är avstängd trycka upp den.
Håll långt bak nära den gängade stången.

Måtta och justera höjden på nozzle genom att lossa thermaltube och skruva åt. 
Detta kan ta några försök innan man får till det rätt.