Avaktivering av ZBrush sköts innuti programmet. Inne i ZBrush, gå till ZPlugin > Deactivation Menu. Därifrån finns två val: Web Deactivation och Manual Deactivation.


Det vanligaste är Web Deactivation som kräver uppkoppling till internet. Välj det och en sida laddas där du får fylla i din email som är kopplat till ditt konto. Skicka och bekfräta formuläret så kommer avaktiveringen vara gjord.


Om uppkoppling till internet saknas, välj Manual Deactivation. Du kommer få en kod som behövs för avaktiveringen. Antingen ringer du på 1-888-748-5967 och får assistans därifrån, eller skickar in en support-ticket. Även här kommer du få tillhandahålla den email som är kopplat till ditt konto.


Om den dator som använder ZBrush licens inte är tillgänglig finns det andra sätt.


En ZBrush licens kan användas på 2 datorer samtidigt, och kan då alltså avaktiveras på båda. Om du har ZBrush installerat på annan dator kan du från den avaktivera den licens som du behöver genom ZPlugin > Deactivation Menu.


Du kan även installera om ZBrush och välja Web Activation. Efter att ha fyllt i dina licensuppgifter, och det står att alla licenser är använda, kommer du få en lista över aktiva licenser och därifrån avaktivera dom som behövs.