Om du får upp felmeddelandet "Could not obtain license" kan det bero på många saker, men allra vanligast är att licensservern inte körs eller att datorn som ska hämta licens inte pekar mot licensservern. Följ stegen nedan för att åtgärda detta. Testa om V-Ray fungerar efter varje steg är avklarat.


  1. Se till att VRLService körs som service på den dator som ska agera som licensserver. Om den inte gör det, följ denna lösning
  2. Försäkra dig om att arbetsdatorn pekar mot licensservern genom denna lösning
  3. Kolla att brandvägg/antivirus inte blockerar programmens åtkomst till nätverket och att TCP/IP port 30304 inte är blockerad

Om det fortfarande inte fungerar, skapa ett nytt supportärende med relevant information (3D-program, V-Ray version, operativsystem etc.). Viktigt här är att få med vilket felmeddelande du får, dvs. vilket nummer det har. Ett felmeddelande kan t.ex. läsa "Could not obtain license -200".