Även om licensservern körs så måste maskinen som ska använda licensen pekas mot licensservern, därför måste licensinställningarna vara korrekta.


Windows


Så här ändrar du licensinställlningarna:

  1. Öppna programmet som administratör (högerklicka > kör som administratör) för att ändra inställningarna på Windows Start > All Programs > Chaos Group > V-Ray for (3D-program) > Change license settings (Om det inte finns där, klicka vidare till Licensing > Administration)
  2. Detta fönster dyker upp och det är här du fyller i licensserverns IP och port
  3. Om licensservern körs på samma dator som ska hämta licensen, skriv då i localhost under License server vid Primary license server-fliken. Om licensservern körs på annan dator ska dess IP fyllas i.
  4. Connection Port ska alltid vara 30304

Mac
 

Så här ändrar du licensinställlningarna:

  1. Om du kör SketchUp: Öppna programmet för att ändra inställningarna på /Applications/ASGVIS/Dongle Utilities/setvrlservice
  2. Om du kör Autodesk-program: Öppna programmet för att ändra inställningarna på /Applications/Autodesk/(3D-program)/vray/bin/setvrlservice
  3. Om du kör annat 3D-program: Sök efter setvrlservice i spotlight
  4. Ett fönster öppnas där du kan fylla i licensserverns IP och port
  5. Om licensservern körs på samma dator som ska hämta licensen, skriv då i localhost under License server vid Primary license server-flikenOm licensservern körs på annan dator ska dess IP fyllas i.
  6. Connection Port ska alltid vara 30304