V-Ray använder ett flytade licenssystem vilket innebär att licenserna hämtas från valfri maskin som kör licensservern. Licensservern i sig är en service som körs i bakgrunden och måste vara på för att kunna använda sig utav sina V-Ray licenser. När V-Ray installeras kan man behöva bocka i att denna service ska köras automatiskt vilket betyder att man måste starta den manuellt om man missat detta.


Windows


Så här gör du för att starta licensservern:

  1. Se till att dongeln sitter i datorn som ska köra V-Ray
  2. Starta licensservern på Windows Start > All Programs > Chaos Group > V-Ray License Server for x64 > Launch V-Ray license server
  3. Testa att söka efter http://localhost:30304 i firefox/chrome
  4. Ser du "Get status of the server" har du koppling till licensservern


Det är rekommenderat att registrera licensservern som en Windows service så att servern inte måste startas manuellt varje gång datorn startas. Det går att göra genom att gå till 

Windows Start > All Programs > Chaos Group > V-Ray License Server for x64 > Register V-Ray License Service


Mac


Så här gör du för att starta licensservern:

  1. Se till att dongeln sitter i datorn som ska köra V-Ray
  2. Starta licensservern på /Applications/ChaosGroup/VRLService/snow_leopard_x86/bin/vrlservice
  3. Testa att söka efter http://localhost:30304 i firefox/chrome
  4. Ser du "Get status of the server" har du koppling till licensservern


Det är rekommenderat att göra licensservern som ett startup-item, så att servern inte måste startas manuellt varje gång datorn startas. Gör detta genom att starta den manuellt, sedan högerklicka på dess ikon och från Options menyn välj Open at Login.