Windows


Skapa wbc-fil:

 1. Se till att hårdvarulåset sitter i datorn.

 2. Öppna firefox/chrome och gå in till http://127.0.0.1:30304

 3. Klicka på "get Status"

 4. (notera vilket serienummer donglen har), scrolla därefter längst ner och klicka på "to upgrade your license click here"

 5. Sedan följer du stegen under License upgrade, dvs. generate .wbc file (OBS! Döp filen till dongelns serienummer som du noterat i förra steget)

 6. Skicka in filen eller filerna till sales@creativetools.se


Programmera om din dongle med din nya rtu-fil:

 1. Spara ner din .rtu fil på datorn där dongeln sitter och dubbelklicka på den. OBS! Inga V-Ray program/licensservrar får vara igång på den datorn vid det tillfället!

 2. Acceptera att du vill överföra filen.

 3. Klicka på OK om allt är okej


Mac

Skapa wbc-fil:

 1. Se till att hårdvarulåset sitter i datorn.

 2. Öppna safari/firefox/chrome och gå in till http://127.0.0.1:30304

 3. Klicka på "get Status"

 4. (notera vilket serienummer donglen har), scrolla därefter längst ner och klicka på "to upgrade your license click here"

 5. Sedan följer du stegen under License upgrade, dvs. generate .wbc file (OBS! Döp filen till dongelns serienummer som du noterat i förra steget)

 6. Skicka in filen eller filerna till sales@creativetools.se

 

Programmera om din dongle med din nya rtu-fil:

 1. Spara ner din .rtu fil på datorn där dongeln sitter. OBS! Inga V-Ray program/licensservrar får vara igång på den datorn vid det tillfället!

 2. Finder, gå till /Applications/WIBUKEY mappen och dubbelklicka på WkConfig applikationen. Välj Update tabben och klicka på Execute Update… Välj sedan din nersparade .rtu fil

 3. Klicka på OK om allt är okej