Avinstallera BEESOFT genom att radera BEESOFT.app från Program.

I terminalen kör följande: sudo pkgutil --forget com.beeverycreative.BEESOFT

Skriv i administratörslösenordet.

Installera BEESOFTv3.8.1_stable.pkg