Den programvara som finns på skrivaren och styr dess funktioner kallas för firmware. Denna går att uppdatera, vilket också rekommenderas.


Att hålla skrivarens firmware är viktigt för att skrivaren skall fungera optimalt. Detta kan lösa många problem, som till synes kan verka som hårdvarufel.


För att uppdatera skrivarens firmware gör du så här:

  1. Ladda hem och installera senaste versionen av Makerbot Desktop.
  2. Koppla in skrivaren i datorn med USB-kabeln.
  3. Gå till menyn Devices, och välj alternativet Update Firmware
  4. Programmet kommer ge dig fortsatta instruktioner som är relevanta för din skrivarmodell.


Observera att detta kan ta en stund. Stäng inte av datorn eller skrivaren medans uppdateringen pågår!


Har du en femte generations Makerbot(Mini, Desktop eller Z18) kan du läsa vad varje firmware-uppdatering innebär här.