Vissa maskiner med äldre firmware versioner (innan 18 Augusti 2017) går inte att uppgradera med Flashprint.

Uppdatering via USB sticka är enda lösningen.


  1. Formatera USB minnet
  2. Ladda hem rätt version från länken här under på denna sidan
  3. Öppna arkivfilen och packa upp filerna i den till USB minnet
  4. Med maskinen avstängd, sätt i UBS minnet
  5. Starta makinen
  6. Vänta tills uppgraderingen har slutförts.
  7. Tag ur USB minnet
  8. Låt maskinen vara strömlös i 4-5 sekunder.
  9. Uppgradera till senaste verison med hjälp av Flashprint via USB kabel