I de fall där resin har läckt in i själva maskinen kan maskinen behövas skickas in till Formlabs service center för sanering. Innan inskick görs en bedömning utifrån en beskrivning av händelseförlopp samt bilder från kund. I de fall där resinet inte har trängt in i maskinen räcker det med att operatören själv rengör maskinen. Om man gör bedömningen görs att maskinen ska skickas till Formlabs så skapas ett RMA och vidare information om transport skickas från Formlabs. Innan transport behövs överflödigt resin avlägnsas för att minimera ytterligare kontaminering av maskinen under transport. Se mer information in inskick av Formlabs skrivare för service här: Inskick av Form 2