I de fall när skrivaren är i ett sådant skick att den behöver ses över av tekniker så är det viktigt att man packar maskinen på rätt sätt. Detta gäller oavsett om maskinen ska skickas till CreativeTools verkstad i Halmstad eller Formlabs egna versktad. Formlabs har gjort en instruktion för hur maskinen ska packas och den hittar du på deras hemsida: Shipping Your Form 2


Formlabs behöver även följande information:

  • Serienamn på skrivaren
  • Var skrivaren finns (adress).
  • Vilken tid på dagen det är lämpligt att hämta skrivaren på vardagar.
  • Namn, telefon, e-mail till kontaktperson


OBS! När du skickar in din skrivare för service är det viktigt att byggplattform, resintank och andra tillbehör inte skickas med då dom inte kommer returnas. Printerns originalförpackning krävs för garantiärenden.