3D-printprogrammet FlashPrint från FlashForge används för att printa 3D-filer på FlashForge 3D-skrivare. När man klickar på Print-knappen öppnas en dialogruta i vilken man kan ställa in de värden man önskar för 3D-utskriften. Alla fält och värden som exponeras fungerar utmärkt för de flesta typer av 3D-utskrifter. 


Om man skulle behöva komma åt inställningar på djupare nivå, kan man göra detta genom att växla till Expert Mode i FlashPrint. Följ anvisningarna nedan för att åstadkomma detta. 


  1. Öppna File-menyn och välj Preferences.
  2. Välj Expert Mode från Printing Window Type.
  3. Tryck på OK.Ladda hem FlashPrint

Om du behöver ladda hem FlashPrint för Mac OS X, Windows eller Linux, kan du göra det på denna länk.