Det är mycket viktigt att 3D-skrivare som använder sig av filament, endast matas med en plasttråd som är ren från smuts och som dessutom även är smörjd. Denna artikel beskriver vikten att använda ett filamentfilter som rensar och smörjer tråden.Orsaker till bristfällig extrudering

  • Damm och smutspartiklar - Då plasttråden som är upprullad på spolar, med tiden kan samla på sig smuts på ytan, följer dessa med in i 3D-printhuvudet (extruder). I längden orsakar detta en ökande och ackumulerande ansamling partiklar i extrudern. Då dessa partiklar inte smälter kommer dem att gradvis blockera extruderingshålet där plasten kommer ut. De kan också orsaka att insidan på röret där plasten trycks ner mot smältspetsen, slits ut och får en högre friktion mot filamentet.
  • För hög friktion - Motorn som greppar om filamenttråden är begränsad i sitt mekaniska vridmoment. Om filamentet inte löper friktionsfritt före och efter matarhjulet, kan kraften överstiga det som motor klarar av och då tappar den steg - den kuggar över internt på ett magnetiskt sätt, vilket hörs och känns som ett tickande ljud. Alternativt kan motorn börja snurra och då kommer kuggarna i det lättrade matarhjulet att gräva in sig i plasttråden vilket omedelbart gör att matarhjulet tappar greppet på filamentet.

Nyttan att alltid använda ett filamentfilter

Genom att trä filamentet genom ett dammfilter som även smörjer trådens yta för minskad friktion, åstadkommer man den optimala miljön för att 3D-skrivaren skall kunna printa mer tillförlitligt samt att man förlänger tidsperioden mellan tillfällen då man måste göra underhåll på 3D-printspetsen, eller byta ut den. Även om filamentet är rent och torrt, kan hög friktion uppstå om tråden dras eller puttas längst med långa plaströr fram till 3D-printhuvudet. Ju längre sträckan desto mera kraft behöver 3D-printhuvudets motor. En ren och välsmord plasttråd, löper mycket lättare längst med rörets insida.


Använda filamentfiltret

Vi har skapat ett enkelt objekt som är gratis att laddas hem från denna länk. Efter att man printat ett filamentfiler, klipper man av en bit av en vanlig tvättsvamp, vilket sedan trycks in i filtret. Därefter fuktar man svampbiten med några droppar av vanlig matolja, som t.ex. rapsolja. Det går också bra med vanlig symaskinsolja. Om du saknar möjlighet att 3D-printa ett eget filamentfilter, kan du skaffa det genom denna länk.


Filamentet träs sedan genom svampen i filtret. Det förs sedan vidare in i det filamentmatarrör som 3D-skrivaren har. Skulle 3D-skrivare sakna matarrör, går det oftast bra att föra filamentfiltret direkt in i 3D-printhuvudet. Se videon nedan för mer information.


Video