Tänk gärna på att komplettera din fråga med följande information. Det underlättar arbetet och gör att vi kan ge dig ett snabbt svar.

  • En noggrann beskrivning av din fråga
  • När händer ett eventuellt fel? Kan det upprepas flera gånger?
  • Vilket program och version använder du?
  • Har du några eventuella servicepaket installerade för det programmet, i så fall vilka?
  • Vilket operativsystem, version och service pack används? (Linux, Mac OS, Windows)
  • Bifoga gärna skärmdumpar av programmets gränssnitt med eventuella anvisningar och felmeddelanden
  • Bifoga gärna filer som berör problemet, t. ex. en 3D-scenfil inklusive texturer
  • Undvik att bifoga större filer än 8 MB via e-post. För större filer rekommenderar vi fildelningstjänster som t.ex. Dropbox eller WeTransfer. För att skicka många skärmbilder rekommenderar vi Flickr.