Vid första kalibrering av byggplattan kan man ha nytta av den automatiska justeringen med hjälp av funktionen "Level buildplate" i 3D-skrivarens kontrollskärm. Detta gör att man snabbt och lätt får plattan att vara i nivå med X och Y axlarna. 


Vid vanligt bruk kan man dock vidare justera byggplattan på ett manuellt sätt med hjälp av ett A4 papper. Följ anvisningarna nedan för att utföra en manuell kalibrering av byggplattan. Detta fungerar med 3D-skrivarmomdellerna Dreamer, Finder och Guider.


 • Sätt din 3D-skrivare på förvärmning genom att välja knappen "Preheat". Detta värmer spetsen så att eventuell härdad plast på spetsen smälter bort.
 • Via tryckskärmen, välj Home. Detta nollställer alla axlar.
 • Tryck sedan på Tools > Manual-knappen för att manuellt kunna flytta på Z-axeln.
 • Tryck och håll in Z- (minus)-knappen så att plattan lyfter nästan hela vägen upp till spetsen.
 • När det är cirka ett par centimeter kvar till printspetsen, släpp på knappen och lägg märke till vad det står för numeriskt värde för Z-höjd.
 • Stega dig sakteliga med korta knapptryckningar tills du når värde noll, eller så nära noll du kan komma.
 • I detta läge är byggplattan på samma nivå som den är när den printar första lagret.
 • Ta fram ett vanligt A4 papper och vik det i mitten så att det blir dubbelt så tjockt.
 • Lägg det på byggplattan, ungefär ovanpå byggplattformens främre justerskruv, så att pappret ligger klämd mellan byggplattans ovansida och printspetsens undersida. Du behöver också för hand flytta fram printhuvudet så att det ligger ungefär ovanför den främre justerskruven.
 • Justera skruven med- eller moturs samtidigt som du rör på pappret fram och tillbaka, tills du känner att pappret precis skrapar mot spetsen. Nu har du cirka 0,2 mm luftspalt mellan byggplattan och printspetsen.
 • Flytta pappret och printhuvudet för hand baktill på byggplattan och upprepa detta med de andra två skruvarna, så att pappret även där precis skrapar mot spetsen.
 • Flytta sedan pappret och printhuvudet till mitten på byggplattan och upprepa processen där. På grund av att plattan kan bågna en aning upp eller ner, kan man eventuellt även i mitten behöva göra en sista finjustering av byggplattans höjd, upp eller ner. Denna mittjustering behöver göras genom att antingen dra åt eller lossa ungefär lika mycket på alla tre skruvar. Detta säkerställer att plattan flyttar sig parallellt upp eller ner lika mycket.
 • Från och med nu kommer byggplattan att vara i nivå och cirka 0,2 mm från printspetsen där den smälta plasten kommer ut när den skriver ut första lagret.
 • Lägg märke till att byggplattan måste vara ren från fett och smuts för att plasten skall fastna ordentligt och stanna kvar på byggplattan under hela 3D-utkriften. Vi rekommenderar att droppa lite trälim och sprida ut det med en tvättsvamp (gröna, hårda sidan). Droppa lite T-sprit på trälimmet först så att det löser upp sig, vilket gör att det sprider sig bättre och samtidigt rengör hela plattan.