Om man upplever att resin inte flyter in i Form 2-tanken, kan detta bero följande orsaker:

Luftintagsöppningen är stängd

Kontrollera att öppningsventilen längst upp i resinkassetten för Form 2 är öppen, så som det ser ut på följande bild.


Slitsen i gummiventilen saknas eller är för liten

Ett fabriksfel kan innebära att slitsöppning i botten på resinkassetten inte är korrekt gjord, eller saknas helt. Nedanstående bilder visar hur en korrekt och välfungerande öppning ser ut. Denna gummiventil sitter längst ner till höger på en resinkassett. 


När kassetten är monterad i Form 2 3D-skrivaren, kan denna ventil öppnas vid behov när 3D-skrivaren känner av att det behöver fyllas på mer i byggtanken. Detta ger automatiskt, genom att en liten motorstyrd arm trycker på ventilen och därmed öppnar slitsen. Bilderna nedan visar hur detta sker manuellt.


Om det skulle vara så att gummiventilen helt saknar slits, eller om den är för liten, kan man enkelt med ett vasst rakblad eller skalpell, öppna upp slitsen tills den får rätt storlek.