En av de vanligaste utmaningar inom 3D-printing är att modellen sitter tillräckligt fast på byggplattan under 3D-utskrift. Nedan hittar du våra bästa tips och "husmorsrecept" som bygger på vår erfarenhet.


Kalibrering av byggplattan

Det är kritiskt att 3D-skrivarens byggplatta är optimalt justerad för att första lagret skall fästa tillräckligt bra mot byggytan. Detta ändrar man efter anvisningarna för respektive 3D-skrivare. I de flesta fall innebär det följande:

 • I sitt högsta läge, då 3D-utskriften börjar, skall det finnas en luftspalt på cirka 0,1 mm över hela byggplattan. Detta gäller mellan byggytan och 3D-printspetsen (nozzle) där den smälta plasten kommer ut. Detta motsvarar tjockleken av ett vanligt 80g A4 kontorspapper. 
 • Om spalten är för stor, kommer plasten att läggas löst på ytan.
 • Om spalten är för liten, täpps utgångshålet och ingen plast kommer ut. 


Byggyta för 3D-utskrifter med PLA

Följ nedanstående anvisningar för bästa vidhäfning av PLA-filament mot byggplattans yta. Dessa fungerar på 3D-skrivare där byggplattan är gjord av glas eller består av ett täckt yta av t.ex. typen ADD3D eller BuildTak. Vi rekommenderar sådana beläggningar då de fungerar bra för olika typer av filament.

 1. Lägg några droppar av vanligt vattenlösligt trälim på mitten av byggplattan. 
 2. Häll några droppar (cirka en tesked) T-Röd (alkohol) på trälimmet.
 3. Fatta en vanlig hushållstvättsvamp och använd den sträva gröna ytan för att gnugga runt blandningen av trälim och alkohol. Sprid ut limmet över hela ytan eller minst så mycket som 3D-filen täcker ytan.
 4. Låt det torka i någon minut innan du sätter igång 3D-utskriften. Det tunna kvarvarande skiktet av trälim fäster utmärkt både på byggplattans yta och 3D-utskriften.


Denna process optimerar byggytan då den mekaniskt och kemiskt rengör byggplattan från fett och smuts.

När 3D-utskriften är klar, (om din 3D-skrivare har en uppvärmd byggplatta) låt den svalna helt innan du tar loss 3D-utskriften.


I många fall, brukar man inte behöva lägga fler droppar trälim på byggytan före varje 3D-utskift. Det är dock nyttigt om man droppar lite T-Röd på ytan och gnuggar runt med svampen då man alltid måste se till att den är ren från smuts och fett.


Temperaturer

Temperaturen för byggplattan och luften runt 3D-modellen under utskrift är kritiskt för att den skall sitta fast under 3D-printingen. Vissa 3D-skrivare har ingen varm byggplatta och är därför endast avsedda för 3D-utskrifter med filament som kan fungerar i rumstemperatur (t.ex. PLA, flexibla filament). I de flesta 3D-printprogram ställs temperaturen för byggplattan in automatiskt och korrekt då man väljer respektive materialprofil för ABS, PLA, TPU, Nylon, osv.


Det är viktigt att lufttemperaturen runt modellen inte är för kall eller varirerar under 3d-utskrift. Detta kan starkt påverka 3D-utskrift och orsaka att modeller böjer sig, släpper från byggplattan.

 • För 3D-utskrift med PLA rekommenderar vi en byggplattemperatur på cirka 55 °C.
 • För 3D-utskrift med ABS rekommenderar vi en byggplattemperatur på cirka 110 °C.
 • Se till att 3D-skrivaren inte står där ett luftdrag uppstår i rummet (t.ex. vid ett fönster eller nära luftkonditionering).
 • Om nödvändigt och möjligt, blockera sidorna på 3D-skrivaren så att luften inuti den står så stilla som möjligt.


Större anläggningsyta

I vissa fall kan man förbättra vidhäfningen av modellen mot byggplattan, genom att öka dess anläggningsyta. Detta kan man t.ex. göra genom 3D-printprogrammet som skapar printfilen före utskrift.

 • Använd funktionen "Raft" som automatiskt skapar en matta som blir en skuggbild av modellen som 3D-printas. Denna är ett offerobjekt som man efter 3D-utskrift bryter loss/skär bort från modellen.
 • Använd funktionen "Skirt" i 3D-printprogrammet. Denna skapar en eller flera linjer runt objektest första lager. I vanliga fall läggs den linjen med flit en bit ifrån objektet. Om man istället justerar avståndet till 0 och ökar antalet linjer till 10 st. eller fler, bildas automatiskt en större anläggningsyta mot byggplattan som håller fast modellen. Denna extra "fot" kan man sedan bryta loss från modellen.
 • I de flesta 3D-printprogram kan man påverka det första lagret så att det blir tjockare än de övriga lager, och att det även flödar ut mer plast än vanligt. Detta skapar en större anläggningsyta mot byggplattan.


Kalibrering av byggplattan

Det är kritiskt att 3D-skrivarens byggplatta är optimalt justerad för att första lagret skall fästa tillräckligt bra mot byggytan. Detta ändrar man efter anvisningarna för respektive 3D-skrivare. I de flesta fall innebär det följande:

 • I sitt högsta läge, då 3D-utskriften börjar, skall det finnas en luftspalt på cirka 0,1 mm över hela byggplattan. Detta gäller mellan byggytan och 3D-printspetsen (nozzle) där den smälta plasten kommer ut. Detta motsvarar tjockleken av ett vanligt 80g A4 kontorspapper. 
 • Om spalten är för stor, kommer plasten att läggas löst på ytan.
 • Om spalten är för liten, täpps utgångshålet och ingen plast kommer ut.