En av de vanligaste utmaningar inom 3D-printing är att modellen sitter tillräckligt fast på byggplattan under 3D-utskrift. Nedan hittar du våra bästa tips och "husmorsrecept" som bygger på vår erfarenhet.


Kalibrering av byggplattan

Det är kritiskt att 3D-skrivarens byggplatta är optimalt justerad för att första lagret skall fästa tillräckligt bra mot byggytan. Detta ändrar man efter anvisningarna för respektive 3D-skrivare. I de flesta fall innebär det följande:

 • I sitt högsta läge, då 3D-utskriften börjar, skall det finnas en luftspalt på cirka 0,1 mm över hela byggplattan. Detta gäller mellan byggytan och 3D-printspetsen (nozzle) där den smälta plasten kommer ut. Detta motsvarar tjockleken av ett vanligt 80g A4 kontorspapper. 
 • Om spalten är för stor, kommer plasten att läggas löst på ytan.
 • Om spalten är för liten, täpps utgångshålet och ingen plast kommer ut. 


Byggyta för 3D-utskrifter med PLA

Följ nedanstående anvisningar för bästa vidhäftning av PLA-filament mot byggplattans yta. Dessa fungerar på 3D-skrivare där byggplattan är gjord av glas eller består av ett täckt byggyta av t.ex. typen ADD3D eller Flashforge. Vi rekommenderar sådana beläggningar då de fungerar bra för flera olika typer av filament.

 • Tvätta rent byggytan med T-sprit eller liknande
 • Applicera limstift (se här) på 3D-skrivarens byggyta
 • Låt limmet torka
 • Applicera limstift en gång extra på byggytan, låt torka
 • Börja utskriftsjobbet


Limstiftet gör att filamentet fäster fast under utskrift, men gör det också enkelt att lossa modellen när utskriften är klar. Vid uppvärmd byggplatta bör man vänta med att ta loss modellen tills den svalnat helt.


Temperaturer

Temperaturen för byggplattan och luften runt 3D-modellen under utskrift är kritisk för att den ska sitta fast under 3D-utskriften. Vissa 3D-skrivare har ingen uppvärmd byggplatta och är därför endast avsedda för 3D-utskrifter med filament som kan fungerar i rumstemperatur (ex PLA och flexibla filament). I de flesta 3D-printprogram ställs rätt temperatur på byggplattan in automatiskt när materialprofil för ABS, PLA, TPU, Nylon osv väljs.

Det är viktigt att lufttemperaturen runt modellen inte är för kall, eller varierar under 3D-utskrift. Detta kan starkt påverka resultatet och orsaka att modeller bl. a. böjer sig eller släpper från byggplattan.

 • För 3D-utskrift med PLA rekommenderas byggplatta vid rumstemperatur (20–30 °C) med en tunn beläggning lim från limstift (se ovan). Sörj för ökad ventilation på 3D-skrivare med innesluten byggvolym (om möjligt lyft bort huv, dörr/luckor och väggar) vid utskrift med PLA.
 • För 3D-utskrift med ABS rekommenderar vi en byggplattemperatur på cirka 110 °C.
 • Se till att 3D-skrivaren inte står där ett luftdrag uppstår i rummet (t.ex. vid ett fönster eller nära luftkonditionering).
 • Om nödvändigt och möjligt, blockera sidorna på 3D-skrivaren så att luften inuti står så stilla som möjligt.


Större anläggningsyta

I vissa fall kan man förbättra vidhäfningen av modellen mot byggplattan, genom att öka dess anläggningsyta. Detta kan man t.ex. göra genom 3D-printprogrammet som skapar printfilen före utskrift.

 • Använd funktionen "Raft" som automatiskt skapar en matta som blir en skuggbild av modellen som 3D-printas. Denna är ett offerobjekt som man efter 3D-utskrift bryter loss/skär bort från modellen.
 • Använd funktionen "Skirt" i 3D-printprogrammet. Denna skapar en eller flera linjer runt objektest första lager. I vanliga fall läggs den linjen med flit en bit ifrån objektet. Om man istället justerar avståndet till 0 och ökar antalet linjer till 10 st. eller fler, bildas automatiskt en större anläggningsyta mot byggplattan som håller fast modellen. Denna extra "fot" kan man sedan bryta loss från modellen.
 • I de flesta 3D-printprogram kan man påverka det första lagret så att det blir tjockare än de övriga lager, och att det även flödar ut mer plast än vanligt. Detta skapar en större anläggningsyta mot byggplattan.


Kalibrering av byggplattan

Det är kritiskt att 3D-skrivarens byggplatta är optimalt justerad för att första lagret skall fästa tillräckligt bra mot byggytan. Detta ändrar man efter anvisningarna för respektive 3D-skrivare. I de flesta fall innebär det följande:

 • I sitt högsta läge, då 3D-utskriften börjar, skall det finnas en luftspalt på cirka 0,1 mm över hela byggplattan. Detta gäller mellan byggytan och 3D-printspetsen (nozzle) där den smälta plasten kommer ut. Detta motsvarar tjockleken av ett vanligt 80g A4 kontorspapper. 
 • Om spalten är för stor, kommer plasten att läggas löst på ytan.
 • Om spalten är för liten, täpps utgångshålet och ingen plast kommer ut.