Formlabs utvecklar ständigt sina material så att de både 3D-printar men även presterar bättre. Med andra ord skapar kemisterna nya "plastrecept" som ger utökade egenskaper.


Olika plastrecept (trots att de är samma plasttyp) kräver att 3D-skrivaren härdar plasten på olika sätt. Det kan t.ex. gälla hur länge laserstråden exponerar plasten för härdning. Detta betyder att PreForm-mjukvaran måste känna till vilken plast som finns i tanken. Detta sker i Form 2 automatiskt då den känner igen RFID-chippet i resinkassetterna.


Med andra ord kommer du för bästa prestanda behöva förbruka kassetterna med en version av resinet och sedan byta över till nästa version med respektive inställningsprofil i PreForm.


I praktiken brukar olika versioner av samma resintyp inte skilja sig nämnvärt för det blotta ögat när man använder ett 3D-printat objekt. Man skulle kunna kunna låta en kassett av en viss version förbrukas, och sedan ladda in en ny kassett med en nyare version. Vi har testat att göra detta själva och inte märkt någon skillnad i resultatet. Det enda som inte går att göra, är att byta kassett till nyare resinversion mitt i en pågående 3D-utskrift.


När det gäller försäljning av resinerna brukar man endast sälja sälja de senaste versionerna efter att lagret med de gamla tog slut. Tillverkaren leverar med andra ord inte föråldrade versioner av resin.


Då det i praktiken inte har inneburit några uppenbara prestandaskillnader i resultatet rekommenderar vi kunder att göra slut på gammal resin och fortsätta med nyare versioner när de släpps.


Läs mer om Formlabs 3D-printresinmaterial på denna länk.