Vi rekommenderar nedanstående åtgärder för återvinning och sluthantering av förbrukade flaskor eller kassetter (cartridges) med resin, samt använt isopropanol som använts för resning av 3D-utskrifter. 


  1. För gamla resinflaskor och cartridges är det rekommenderat att man öppnar dem och exponerar insidan till solljus. Detta härdar de rester av resin som finns i behållarna. För cartridges kan detta ta längre tid eftersom de har mindre hål, men efter att det sluthärdats kan man slänga både flaskor och cartridges som vanligt avfall. Om exponering till solljus inte är praktiskt rekommenderar vi våra produkter för härdning av resin på denna länk.

  2. Förbrukade och misslyckade 3D-utskrifter samt härdat resin, kan man slänga som vanligt hushållsavfall. Härdat resin går inte att återvända.

  3. Isopropanol får man absolut INTE slänga ut i avloppet. Detta gäller både använt och oanvänt. Använd alkohol ska man helst lämna in på en miljöstation för korrekt återvinning. Skriv gärna på flaskan att det innehåller "isopropanol, metakrylatmonomerer, oligomerer (opolymeriserad plastharts) och spårmängder av fotoinitiator". Då kan personalen lättare veta vad dom ska göra med avfallet. 


Om miljöstationen frågar efter säkerhetsdatablad så kan man hitta detta via nedanstående länk: