För att vi ska kunna erbjuda bästa möjliga service och lösa ärenden på ett snabbt och smidigt sätt, är det viktigt att nedanstående instruktioner följs. Ärenden utan relevant beskrivning leder till förlängda svarstider.


Kan jag avhjälpa felet själv, vad är mitt ansvar?

När det gäller 3D-skrivare är det inte alltid självklart att det handlar om ett fel på maskinen. Det är viktigt att operatören med regelbundna intervaller utför grundläggande förebyggande underhåll för att minimera problem och driftstopp.


Det är operatörens ansvar att se till att detta utförs i tid och på ett korrekt sätt. Se alltid till att gå igenom listan innan ett ärende i vår helpdesk skapas.


Nedanstående punkter är exempel på vanliga underhållsfall som operatören behöver ansvara för:

  • Se till att utskriftsmaterialet passar skrivaren och inställningar 
  • Utskriftsmaterialet flödar felfritt utan hinder
  • 3D-printspetsen hålls ren från damm och smuts som kan blockera flödet
  • Byggplattan är kalibrerad och fri från smuts och fett


Identifiering av produkten

För hantering av ärenden måste vi ha produktens serienummer, oavsett om det gäller hårdvara eller mjukvara. Uppge serienummer vid ärenderegistrering, även produktens version och modell. Det snabbar upp processer och missförstånd undviks.

Det är viktigt att även ange eventuella serviceavtalsnummer kopplat till den produkt ärendet gäller. Ärenden med angivet serviceavtalnummer kan hanteras snabbare av våra tekniker.


Felbeskrivning

För bästa möjliga bedömning av felets natur följt av lämpligt åtgärdsförslag, är det viktigt att vi får en så utförlig beskrivning av felet som möjligt.


Ju mer information vi får desto snabbare kommer vi att kunna lösa ditt ärende. Bifoga därför gärna fotografier, skärmdumpar och videor som kan visa vad ärendet handlar om. Generell och informationsneutral felbeskrivning så som “Skrivaren fungerar inte, vad ska jag göra?” hjälper oss inte. Vi uppmanar därför som regel att ta fram all möjlig information innan ett ärende skapas. Det leder oftast till att vi med endast ett enkelt snabbt svar kan lösa problemet.


Undvik att bifoga större filer än 8 MB via e-post. För större filer rekommenderar vi fildelningstjänster som t.ex. Dropbox eller WeTransfer. För att skicka många skärmbilder rekommenderar vi Flickr.


Serviceverkstad
Alla reparationer och all hårdvaruservice sker på vårt huvudkontor i Halmstad där vi har kompetent och erfaren personal i välutrustade faciliteter. Utöver garantiärenden och åtgärder som innefattas av serviceavtal utför vi även betald service samt underhåll och reparationer. Detta gäller också produkter som inte är inköpta hos Creative Tools. Vi har ingen "on-site service". Vid eventuella behov av på-platsen-konsultation och service, var god kontakta oss på sales@creativetools.se eller ring +46 35-7777880 för mer information.


"Call-back” support

För kunder som har serviceavtal erbjuder vi “call-back” support. Då ringer vi upp för en dialog om ärendet. Det är viktigt att notera att även vid telefonsupport, måste du i förväg förbereda ärendet genom att samla information och utföra egna tester. Ärenden som gäller maskiner utan serviceavtal hanteras enbart i vårt helpdesk-system.


Serviceavtal

Kunder som har tecknat serviceavtal kopplat till en maskin erhåller utökad support i form av reparationer och reservdelar. Läs mer om vad som ingår i ett serviceavtal på vår hemsida. Grundläggande underhåll och förebyggande service ingår inte i serviceavtalet, utan ska utföras av kunden på eget ansvar med regelbundna intervaller. Ett serviceavtal täcker endast den maskinen som det registrerade för, och ska registreras av kunden för att vara giltigt.


Checklista för inskick av 3D-skrivare

Innan ett beslut tas om produkten skall skickas in för åtgärd (oavsett om serviceavtal finns eller ej), skall kunden gå igenom denna checklista samt bekräfta att det gjorts. Checklistan liknar processen för grundläggande förebyggande underhåll. Det är mycket viktigt att man går igenom listan ordentligt. Om otillräckliga eller inga av listans punkterna utförts innan produkten skickas in, kontaktar vi er för individuell bedömning av eventuella servicekostnader.


Hinner du inte med service på din 3D-skrivare?

Om tiden är knapp för dig och du inte hinner göra serviceåtgärder för din maskin, kan våra servicetekniker göra det åt dig. Kontakta sales@creativetools.se för mer information och få en offert.