Denna video visar hur man enkelt kan göra underhåll på 3D-printhuvudet i en FlashForge Finder 3D-skrivare


Ibland kan en liten bit smält filamentplast fastna under extruderblocket när man matar ut filament. Detta fragment som härdat kommer att blockera vägen för ny filament när man laddar 3D-skrivaren. Därför behöver man plocka isär några få delar och ta bort det som blockerar. Detta är något som många olika typer av filamentbaserade 3D-skrivare kan drabbas av. 
Vi rekommenderar alltid att man inte väljer Unload filament eller matar ut tråden för hand. Det tryggaste vid byte av filament, är att man alltid bara matar in ny filament och struntar i att mata ut det gamla. 


  • Om du t.ex. vill byta filament från blått till gult, börja med att klippa av den redan inmatade blåa filamenttråden strax ovanför 3D-printhuvudet (där plastslangen går in). Lägg sedan undan spolen med blått filament.
  • Använd din 3D-skrivares meny och välj Load filament för att börja ladda nytt filament.
  • Efter några sekunder kommer temperaturen att nå nivån då plasten smälter och därefter börjar extruder-motorn mata ner det som finns kvar av det blåa filamentet. När stumpen passerat extruderns matarhjul kommer inte någon mer plast att komma ur printspetsen.
  • Då motorn fortfarande roterar och matar, kan du nu stoppa in det gula filamentet. Det greppas av motorn och trycker sedan resten av det blåa ur spetsen. 
  • Stoppa Load filament när du ser att en jämn färg gul filament kommer ur spetsen.