En nerladdningslänk till Flashprint hittar ni här (under fliken Software Download):Flashprint kan behöva uppdateras efter installation men då kommer ett meddelande visar om så är fallet. Detta sker endast om din dator är uppkopplad till Internet.