PVA (polyvinylalkohol) är ett material som är kallvattenlösligt och lämpar sig därav väl för att använda som stödmaterial. 


En sak som är viktig att tänka på om man ska använda sig av PVA är att det är extremt hygroskopiskt och kan ta upp en stor mängd vätska under relativt kort tid. Detta kan medföra bristfällig extrudering pga av bubblor men även för att filamentet kan svälla och på så sätt inte extruderas på ett tillförligt sätt eller över huvudtaget. Därför är det viktigt att materialet förvaras i en återförslutningsbar påse tillsammans med något som tar åt sig fukt, tex silicagel eller vanligt mat ris. Trots detta så kan det krävas att man "torkar" rullen mellan användning. Detta kan göras i lägre temperatur (40-50°C) i en ugn under några timmar eller ännu hellre i en frukttork.


Som med all "dual extrusion" så kan det vara knepigt att printa 2st material som har väldigt skilda inställningar för temperatur. Att printa PVA tillsammans med PLA tex är lättare än PVA tillsammans med ABS eftersom PVA+PLA kan printas med nästan identiska inställningar. Medans PVA+ABS har olika inställningar för extruderingstemperatur samt temperaturen på utskriftsbordet och desstum fäster sämre vid varandra än PVA+PLA. Förutom detta tillkommer även att annat problem som är vanligt vid "dual extrusion" nämligen att det ena munstycket läcker medans det andra jobbar. Man kan såklart förminska detta genom ett antal inställningar/justeringar i slicern men det går vi inte igenom här.


När det gäller supportmaterial i PVA så sätter man alla avstånd till modellen till 0 eftersom man det inte behövs något mellanrum när man inte ska ta bort supporten från modellen. Man kan dock tänka på att dom supportstrukturer som skapas inte är optimerade för vattenlösligt support utan mer för "breake away support".


Exemplet nedan är PVA Advanced (vitt) printat tillsammans med PLA (lila) printat i en Flashforge Dreamer.


För den utskriften har vi använt följande inställningar:


  • Extruderingstemperatur PVA: 200°C
  • Extruderingstemperatur PLA: 210°C
  • Bädd temperatur: 60°C
  • Printhastighet 45mm/s

3DPrinting_PVA_PLA_1  3DPrinting_PVA_PLA_2