Inga andra filer får förekomma på SD-kortet. Det bästa är att formatera kortet innan användning.

Spara den genererade gcode-filen på SD-kortet med namnet init.3df

Sätt SD-kortet i kortläsaren och slå på strömmen. Utskriften ska nu starta automatiskt.