Ett vanligt problem är att munstycket är helt eller delvis igensatt vilket bidrar till dålig eller helt utebliven matning av plast. (Läs mer om felsökning av dålig matning här). Detta beror på att damm eller andra partiklar har följt med filament ner till munstycket och fastnat där. Det kan även vara plast (PLA) som under längre tids uppvärning utan extrudering bildat en förkolnad beläggning på insidan av munstycket.


Ett sätt att lösa detta utan att behöva plocka isär extrudern helt är att göra en sk. “Cold Pull” vilket innebär att man matar plast ner i extrudern och sedan låter temperaturen sjunka så pass mycket att plasten övergår från smält till mjuk/fast form. Man drar då upp plasten med handkraft och plasten tar med sig ev skräp och beläggning från insidan av munstycket. Man repeterar sedan detta tills plasten man drar ur är ren och fri från skräp


Vi rekommenderar att man använder att man använder vårat Cold Pull kit för bästa resultat.


  • Börja med att förflytta extrudern så den inte står mitt på en axel. Detta för att axlarna inte ska ta skada när man applicerar tryck på filamentet när man matar ner det i hotend.

  • Värm upp extrudern till ca 240 °C med “preheat” och mata sedan i filamentet. Fortsätt mata tills det kommer ut plast ur munstycket.


Clean String of Filament

  • Om munstycket är helt blockerat och det inte kommer ut någon plast alls, ta en stålborste och klipp av ett strå. Med hjälp av en tång kan man föra in tråden i munstycket. På så sätt kan man lyckas rensa mynningen såpass mycket att man kan få igenom tillräckligt med plast så att den "nya" plasten kommer hela vägen ner i munstycket. Det finns en video som beskriver tillvägagångssättet här.


Nozzle O

  • Låt sedan temperaturen sjunka (applicera ett lätt tryck på tråden tills det inte kommer plast ur munstycket) till någonstans mellan 120-140 °C.


Filament Loading

  • Dra upp plasten (inte för sakta) och inspektera. Repetera sedan detta ett par gånger till plasten som dras ur är ren och fri från gamla plastrester.


ColdPulls


På bilden ovan är det första försöket till vänster och det sista längst till höger.