Nylon (Polyamid) är ett spännande material, mycket pga av egenskaper som att den är otroligt stark, har hög draghållfasthet och slagtålighet. Dess låga frikitionskoefficient samt höga smälttemperatur gör den även väl lämpad för applikationer som tex kugghjul. Nylon har även en extremt god lagervidhäftning om det printas med rätt förutsättningar.


CT_Gear


Nylon är en konstruktionsplast och är "semikristallin". Det innebär att även om den har väldigt goda egenskaper så kan det vara ett av de mer utmanande materialen att printa. Om man vill skriva ut sina detaljer i Nylon så måste man vara beredd på att experimentera lite eller tom mycket innan man får till det förväntade resultatet. Kanske är det tom så att den tilltänkta geometrin inte lämpar sig att skriva ut med Nylon på en desktop 3Dskrivare överhuvudtaget. 

Om man ska ge sig på att skriva ut i Nylon så kan det vara bra att känna till följande:


  • Nylon krymper förhållandevis mycket vilket kan resultera i att detaljen lossar från byggplattan helt eller delvis. Det kommer förmodligen även uppstå måttfel iom krympningen så det kan vara bra att ta med det i beräkningarna redan i designfasen.
  • Nylon är hygroskopiskt vilket innebär att det absorberar fuktighet ur luften i hög grad. Nylon måste således torkas med jämna mellanrum. Om det fräser och kommer rök från munstycket så är det vatten som förångas. Detta leder till undermålig extrudering, lagervidhäftning och en svag/obrukbar utskrift.
  • Nylon fastnar inte på alla utskriftytor (nedan listar vi några rekommendationer).
  • En del Nylon kräver en extruderingstemperatur på över 250°C vilket inte är lämpligt i alla skrivare.
  • Det finns olika varianter från olika tillverkare, ta reda på dess egenskaper innan köp


Taulman 3D - Nylon 230

Extruderas med en temp på 225-235°C på ett underlag som glasskiva uppvärmd till ca 45°C med ett tunt lager PVA lim  eller på bakelitplatta uppvärmd till 80-110°C


Taulman 3D - Bridge

Extruderas med en temp på 250-265°C på ett underlag som glasskiva uppvärmd till ca 45°C med ett tunt lager PVA lim eller på bakelitplatta uppvärmd till 80-110°C.


Taulman 3D - Nylon 618

Extruderas med en temp på 250-260°C på ett underlag som glasskiva uppvärmd till ca 55°C med ett tunt lager PVA lim eller på bakelitplatta uppvärmd till 80-110°C.


Taulman 3D - Nylon 645

Extruderas med en temp på 250-255°C på ett underlag som glasskiva uppvärmd till ca 45°C med ett tunt lager PVA lim eller på bakelitplatta uppvärmd till 80-110°C.


Taulman 3D - Alloy 910 (Nylonbaserad)

Extruderas med en temp på 250-255°C på ett underlag som glasskiva uppvärmd till ca 45°C med ett tunt lager PVA lim eller på bakelitplatta uppvärmd till 80-110°C.