För att undvika problem med sin ZYYX 3D skrivare är det viktigt att man använder en profil i Simplify3D som är anpassad för den firmware som finns i skrivaren. Ett exempel på problem som kan uppstå annars är att utskriften avbryts direkt efter kalibreringen av byggplattan följt av ett meddelande om "Incomplete Probing". 


Nedan är en lista som visar vilken firmware som är kompatibel med vilken profil i Simplify 3D.


För att kolla vilken firmware maskinen har, navigera till: Utilities -> Version Information


  • Sailfish v7.7 rZX10 - ZYYX 3D Printer (V1 firmware) (Maskin: ZYYX)
  • Sailfish v7.7 rZX20 - ZYYX 3D Printer (V2 firmware) (Maskin: ZYYX)
  • Sailfish v7.7 rZX30 - ZYYX 3D Printer (V3 firmware) (Maskin: ZYYX)
  • Sailfish v7.7 rZX50 - ZYYX 3D Printer (V5 firmware) (Maskin: endast kompatibel med ZYYX+)