I likhet med olika typer av teknisk apparatur, fungerar en 3D-skrivare på bästa sätt när operatören utför kontroller vid varje brukstillfälle, samt utövar förebyggande underhåll vid regelbundna intervaller.


Utebliven service eller bruk utan kännedom om 3D-printprocessens optimala förfaranden, kan leda till oplanerat driftstopp eller oönskade resultat.


Operatören bör utföra grundläggande underhåll samt känna till bästa praxis för bruk av en 3D-skrivare. Saknar man kunskapen rekommenderar vi att man läser de tips och råd som finns gratis på http://Helpdesk.CreativeTools.se, eller går en 3D-printkurs hos oss på Creative Tools. 


Notera att dessa steg beskriver servicerutiner som man normalt utför under daglig drift. Instruktionerna avser maskiner av FFF-typ


  • Rengör och kontrollera matarhjulet för glapp - Det runda matarhjulet (eller stift) greppar plasttråden i en skåra som har ett lättrat mönster (ungefär som en fil). Under användningens gång kan små plastpartiklar lossa från tråden och sätta igen groparna i matarhjulets skåra. Det innebär att det greppar tråden sämre som kan börja slira istället för att matas kontinuerligt. Det är normalt att man efter en viss tids användning behöver kontrollera detta och rengöra med en liten borste vid behov. Matarhjulet brukar sitta monterat direkt på motoraxeln eller eventuell utväxling med kugghjul. Kontrollera att matarhjulet sitter ordentligt fast mot motoraxeln och dra åt eventuella stoppskruvar. Likaså bör man se över eventudella andra glapp som kan förekomma i trådmatningsmekanismen.
  • Rensa 3D-printspetsen - I ett 3D-skrivarhuvud smälts plasttråden längst ner i en liten spets som minskar trådens nominella diameter (1,75 eller 3,0 mm) ner till ett mycket litet hål som normalt ligger på 0,4 mm. Det är viktigt att denna spets inte sätts igen med främmande föremål som t.ex. kan åka ner längst med trådens yta eller ibland kan förekomma inuti tråden om den är oren från fabriken. Den lilla spetsen kan blockeras helt eller delvis. Om detta sker går det ofta enkelt att lösa problemet genom att låta plasten svalna till cirka 100 grader Celsius och därefter mata ut den. Då kan orenligheten åka ut med tråden. Den här processen brukar benämnas som "Coldpull" och du kan läsa mer i den här artikeln. Ett alternativ är att man med en tunn metalltråd petar upp och rensar det lilla hålet från orenligheten. Den här videon visar hur man går tillväga för att göra detta. I sällsynta fall kan hålet vara så igensatt att man behöver plocka bort det och byta det mot ett nytt. Alternativt kan man även hetta upp den lösa spetsen och bränna ut eventuell plast som fastnat. Lägg märke till att man på de flesta 3D-skrivare kan byta ut spetsar och därmed ändra diameter på det lilla hålet. Det är viktigt att tänka på att mindre hål (som t.ex. 0,1 - 0,3 mm) gör spetsen mer känslig för främmande partiklar. Gör det till en vana att alltid använda ett dammfilter för att minska risken för att främmande partiklar följer med plasttråden ner i extrudern. Dammfiltret kan man skriva ut själv och filer samt instruktioner finns att ladda ner här.
  • Nivåställd, plan och ren byggplatta - Det första lagret i en FFF 3D-utskrift är kritiskt då det måste fästa på byggplattans yta. Det är därför viktigt att plattan är inställd så att den är så plan som möjligt och att den ligger perfekt parallellt mot sid- och djupled i maskinen (oftast X- och Y-axel). Se även till att avståndet mellan 3D-printspetsen och byggplattan är cirka 0,1 mm. Detta åstadkommer man enklast genom att lägga ett A4-papper mellan och justera så att det precis vidrör plattan och spetsen. En annan mycket viktig faktor till en lyckad 3D-utskrift är att byggplattans yta är helt ren och fri från olja. Olika typer av plast kräver olika typer av ytbeläggning på byggplattan. PLA-plast kan t.ex. skrivas ut mot vanligt fönsterglas eller plexiglas. ABS-plast måste 3D-printas på en varm byggplatta som kläs med polyamidtejp (Kapton).
  • Spända remmar  och smorda axlar - För att undvika att modellen får oönskade mått är det viktigt att man håller remmarna spända och att alla glidaxlar och matarskruvar är välsmorda. Använd symaskinsolja eller liknande.
  • Skruvar och kontakter som sitter fast - Då 3D-skrivare har många mekaniska delar som rör sig och konstruktionen vibrerar under drift, är det viktigt att man regelbundet gör en översyn på alla fästelement och kontrollerar att allt sitter fast ordentligt. Likaså bör man se över alla elektriska kontakter så att inga anslutningar glappar eller eventuella kabelbrott uppstått på grund av slitage. Det är oerhört viktigt  att maskinen är avstängd och strömsladden helt urdragen innan man justerar elkontakter av något slag. Detta gäller särskilt stegmotorer då dessa lätt kan skada styrkretskorten om kontakter ändras när strömmen är på!