Om det är så att man får lagerförskjutningar likt dom som ses på bilden nedan så är det med stor sannolikhet ett fel som har med mekaniken i maskinen att göra. 
Det finns några områden man kan titta på för att försöka identifiera felet och i bästa fall även lösa det.

3DBenchy Shifting Layers'


  • Stäng av maskinen först.
  • Förflytta extrudern på sitt gantry för att se om det går lätt och utan mostånd eller om det är något som förhindrar en fri rörelse längs axlarna. Om det är något som förhindrar fri rörelse, försök hitta och avlägsna det och testa igen.
  • Om rörelsen längs axlarna fortfarande går trögt kanske det är dags att smörja dom.
  • Se över alla remmar, är dom lagom spända? Dom ska inte ge utrymme för glapp i rörelsen men dom får heller inte vara för hårt spända.
  • Gå igenom de skruvar som låser "remhjulen" på sina axlar, det kan hända att dom börjar slira vilket kan resultera i förkjutningar i lagern längs axeln.Tighten Timing Belt Pulley


Vissa skrivare har en konstruktion där stegmotorn som driver X-axeln åker fram och tillbaka längs Y-axeln. Det innebär att det kan uppstå glappkontakt i kabeln vilket resulterar i oregelbundna lagerskiftningar i X-axeln. Ibland kan detta uppstå en enstaka gång ibland eller tom så fort maskinen gör en rörelse i X-led. Om det händer mer sporadiskt så kan man prova att starta en utskrift och röra lite på kabeln för att på så sätt provocera fram felet. Vi har utbyteskablar om det visar sig vara ett glapp. Skapa ett ärende i vår Helpdesk så hjälper vi dig vidare.