När skrivaren utför en förflyttning mellan olika segment i utskriften utan att extrudera kan det ibland uppstå tunna strängar av plast likt spindelväv. Det brukar ofta kallas för oozing eller stringing. Det kan finnas flera anledningar till detta och här nedan ska vi titta på några av dom samt hur man kan komma tillrätta med problemet.


Bilden nedan visar ett exempel på hur det kan se ut om man har problem med oozing/stringing.


3DBenchy Stringing Example 1Ta först en titt på temperaturinställningarna. Börja med att titta på om det kan vara så att plasten extruderas med för hög temperatur. Om detta är fallet kan det innebära att överflödig plast "läcker" från munstycket mellan extruderingarna. Prova att sänka temperaturen i steg och se om det blir några förbättringar.


Många "slicers" eller "stryprogram" om man så vill har inställningar för "retraction". När den är aktiverad innebär detta att varje gång skrivaren utför en förflyttning kommer den helt enkelt att reversera matningen av tråden och därmed stoppa extrudering för att hindra överflödig plast från att "läcka".Värdena som hanterar den här processen för reversering kan spela en betydande roll och vara skillnaden mellan framgång och nederlag. Den kanske mest betydande inställningen är själva avståndet "Retraction Distance" som anger längden filament som extrudern ska dra tillbaka. Prova att öka det värdet och se om det hjälper. Notera dock att arbestområdet rör sig mellan 0-5mm. Det kan även hjälpa att öka hastigheten för reverseringen. Detta beror lite på vilken skrivare man har men man ska kunna öka detta till upp emot 40-50mm/s.


Även lagerhöjden samt avståndet mellan munstycket och utskriftsytan kan spela en viktig roll. Till exempel om skrivarhuvudets är för nära utskriftsytan kommer den inte kunna extrudera den mängd plast som den är programmerad att göra vilket innebär att den överflödiga plasten måste ta vägen någonstans. I sin tur innebär det att den kommer pressas ut så for det finns utrymme över, dvs när den förflyttar sig mellan modellens olika segment. Se till att maskinen är korrekt kalibrerad.


Det är även så att olika plaster och blandningar har olika förutsättningar och en del kan vara mer beägna än andra att att "läcka". En del experimenterande kan krävas för att få bukt på problem som stringing/oozing.