En 3D skrivare som slutar att mata plast eller får sämre flöde av plast (under extrudering) kan vara väldigt frustrerande. Detta är ett vanligt problem och därför är det viktigt att förstå varför det uppstår och vad man kan göra för att få bukt med det.


Att titta på när det gäller själva 3D Skrivaren


Hotend: den varma delen där munstycket sitter som smälter plasten.

Drive Block: den del i maskinen där matningen av plasten sker

Matarhjul: Ett räfflat hjul som sitter på stegmotorn

Bowden Extruder: Matningen sitter inte i anslutning till Hotend

Direct Drive: Matningen sitter i direkt anslutning till Hotend


När det inte matas ut plast från munstycket så är det något som hindrar flödet. Det finns 3 områden att titta på där ett problemet har uppstått:


1. Rullen med plast snurrar inte

2. Det är ett hinder någonstans mellan rullen och "hot end" (den delen där plasten smälts)

3. Det är något som blockerar flödet i munstycket


1. När rullen med plast inte kan snurra så kan det vara något som blockerar själva rullen, se till så att den kan snurra fritt och lätt.

Det kan även vara så att tråden har trasslat sig på rullen och helt enkelt fastnat. Det är viktigt att alltid fästa änden på tråden på rullen när man byter rulle på maskinen så att tråden inte trasslar sig om den ligger löst. Man kan fixera änden med en tejpbit, en printad "hållare" eller i hål i rullen.


2. Om rullen snurrar fritt så tittar vi på vägen tråden färdas från rullen ner i "hot end" i extrudern. Följ tråden från rullen, om tråden går i plastslang så kontrollera att tråden löper fritt i röret. Kontrollera även ingången till plastslangen så det inte finns något skräp där.


Bowden Extruder. Om man har en sk "Bowden Extruder" så sitter själv matningen inte i anslutning till hotenden (på skrivarhuvudet som rör sig) utan är oftast fast monterad på maskinen och innan den plastslang där filamentet transporteras till "hot end". Det man kan titta på här är om matningen fungerar som den ska. Om det går att justera trycket på tråden, är det rätt tryck? Börjar det "matarhjul" som forcerar tråden gräva sig in i tråden och slira? Detta kan dels bero på för hårt tryck eller för löst tryck på matarhjulet eller att det helt enkelt är ett stopp längre fram som gör att det inte går att mata. Gör rent matarhjulet och omgivande komponeter, justera trycket på matarhjulet och prova att extrudera plast igen via "load filament" funktionen på din skrivare. Funkar det ändå inte gå vidare till punkt 3.


Direct drive. Med "direct drive" menas en konstruktion där matningen av tråd sitter i direkt anslutning till "hot end". Tråden "dras” då från rullen in i slangen och därefter sitter motorn som sedan med ett matarhjul trycker ner tråden i "hot end". Precis som på en Bowden Extruder så kan matarhjulet gräva sig in i filamentet pga av för hårt/för löst tryck mot matarhjulet alternativt att något längre annat hindrar flödet. Från slangen går sedan tråden ner i den sk extrudern. Montera bort ev. komponenter som sitter i vägen för inspektion av matarhjulet. Kolla sedan om det finns plastrester på matarhjulet och eller runtomkring. Kolla även så ingångshålet ner till hot end är fritt från plastrester. Det går bra att göra rent matarhjulet med en gammal tandborste eller liknande. Gör rent matarhjulet och omgivande komponenter, justera trycket på matarhjulet och prova att extrudera plast igen via "load filament" funktionen på din skrivare. Funkar det ändå inte gå vidare till punkt 3


När det gäller direct drive så kan det även vara så att man drabbats av "heat creep" dvs att värme från hot end "smiter" upp till drive block och på så sätt värmer upp matarhjulet och plasten vilket göra att matarhjulet börjar "slira. Det kan även vara så att fläkten som ska kyla den kylfläns som kyler drive block sitter åt fel håll och på så sätt blir komponenterna bakom för varma. Titta på fläkten, den etikett som sitter på fläkten ska vara mot driveblock. Ser man den framifrån maskinen, vänd på den.3. Om inget av ovan hjälper så är det troligtvis något i "Thermal Tube" eller munstycket som sitter nedanför som blockerar flödet av plast. Det finns flera sätt att rengöra/rensa munstycket från skräp. Det ena är med ett smalt objekt typ en strå från en stålborste, akupunkturnål eller liknande. Prova sedan att försiktigt föra in nålen i munstycket och på så sätt återställa flödet igen. Tillvägagångssättet beskrivs närmare i den här videon. Det kan såklart vara svårt att den här vägen få ut det som blockerar flödet men det kan ändå räcka för att det ska fungera normalt igen. Ett annat sätt är att göra en sk "Cold Pull". Det innebär att man värmer upp hot end, manuellt trycker ner en bit filament tills det tar stopp eller kommer ur munstycket om flödet bara delvis är förhindrat. Sedan sänker man temperaturen till ca hälften och med manuell kraft drar upp filamentbiten. Detta göra att man kan få med damm eller annat som befinner sig i munstycket och blockerar flödet. Upprepa proceduren ett par gånger om det behövs. "Cold Pull" beskrivs närmare på den här länken.


Funkar inget av ovan kan man behöva byta munstycket för att återställa ett optimalt flöde igen. Det händer även att man kan behöva byta ut andra komponenter som tex Thermal Tube.


En 3Dskrivare sätter inte igen skrivar-munstycket av sig själv utan det beror på att damm eller annant skräp har följt med tråden ner i extrudern. Det är därför viktigt och upp till användaren att göra vad man kan för att förhindra det. Vi rekommenderar att man alltid använder ett dammfilter i 3Dskrivaren. Detta minskar risken för att man ska få in skräp i extrudern och få ett eventuellt stopp i matningen. Fundera gärna på vilken miljö skrivaren står i, är det dammigt osv.


Plast och inställningar i mjukvaran


Plast. Vad är det för plast som ska skrivas ut? Har problemen börjat i samband med byta av plast?

Olika plaster har olika förutsättningar. Det betyder att man kan behöva justera inställningar för tex temperatur, hastighet, mängd plast som ska matas osv.

Försöker man tex skriva ut med för låg temperatur så blir plast trögflytande och extrudern får svårt att mata ut den genom munstycket. Det kan även vara så att man försöker skriva ut med för hög hastighet vilket resulterar i att maskinen inte hinner smälta plasten ordentligt vilket också kan resultera i att det matas för lite eller ingen plast alls. Kontrollera att inställningarna är rätt för just den plasten du ska skriva ut.


Extrusion Multiplier/Extrusion Rate. I den sk "Slicern" dvs programmet där 3D modellen delas upp i lager och översätts till en kod som maskinen förstår gör vi våra inställningar som sätter förutsättningarna för slicern när den ska skapa koden. Det finns en inställning som styr mängden plast som ska matas ut. Den kan benämnas på olika sätt i olika mjukvararor men heter ofta något i stil med Extrusion Multiplier, Extrusion Rate osv. Den sätts i förhållande till ett normalvärde som är 1 eller 100%. Man kan här kompensera flödet en aning. Tex om skrivaren matar för mycket plast så kan man sänka värdet något och matar den för lite så kan man öka värdet. Detta är dock något man justerar för mindre fel, och inget som kan kompensera för ett fysiskt blockage i skrivaren. Prova att göra mindre förändringar och om det inte hjälper så får man titta på hårdvaran.


Topplager. Om man tittar på bilderna ovan så är det tydliga hål i topplagren. Det kan också vara så att det är för få lager på toppen och således kan dom inte stängas. Flera lager ger skrivaren större möjligheter att kunna stänga topplagren ordentligt. Det kan även vara så att man kan öka ifyllnadsgraden i modellen för att på så sätt öka mängden material som topplagren vilar på.